-->

3 Haziran 2011 Cuma

2. Grup Harfler Çalışmaları i-n-o-r-m Hece ve Metinler – 1. Sınıf

2. GRUP HARFLERDE ÖĞRETİLECEK


HECE- KELİME-CÜMLE


VE


METİNLER


( i )


(heceler – kelimeler)


*il   *ili   *lila   *elli   *it    *iti   *itti   *elti


*etti   *etli   *ile   *til-tatil   *aile  *elit   *ilet


*ali-Ali   *atilla-Atilla


(cümleler)


*Ali alet al.               *Ali ile Atilla el ele.


*Ali eti Talat’a ilet.       *Atilla aleti itele.


*Ali eli ile teli itti.        *Ela laleli aleti al.


*Ali ile Atilla   itti.  *Ela el etti.


*Ali eti tat.               *Atilla lila lale al.


*Ali ile Ela el ele,         *Elli lale al.


(metinler)


*Lila Lale                     *El Ele


A a a lila lale                 Ali ile Ela


Ali, lila lale al.                El ele.


Al , Ali al.                    Atilla ile Lale


Lila lale al.                    El ele.


Elli lila lale al.                 Ata ile Talat


Elle elle al.                      El ele.


( n )


(heceler- kelimeler)


*an  *ana   *en   *ene   *nane  *anne   *nal  *enli


*anla   *in   *ini   *nine   *nin-ninni   *nar  *tan-Tan  *altan-Altan  *nil-Nil   *tan-tantana


*tane  *entel  *lat-anlat


(cümleler)


*Anne nal al.    *Nine nane al,  *Tane tane   al.


* Nine taneli  al.  *Altan eline anten al.


*Nil, tatil ilan etti.   *Ali ailene tatilini anlat.


*Nalan Nil’e anlat.   *Nil tane tane anlat.


(metinler)


*Anlat                         *Nine


Nil, Tan’a nineni anlat.       Nine, tane tane anlat.


Tan, Nil’e anlat.              Ali, eline tel al.


Talat’a anlat.                 Nalan elli tane lale al.


Altan’a anlat.                Nil, taneli  al.


Tane tane anlat.


Anlat, anlat anlat,


Anlatan anlatana.


( o )


(heceler-kelimeler)


*ol         *olta     *ot   *oto    *ton  *tonton


*on    *ona    *nat-onat    *nota     *otel


(cümleler)


*Onat not et.      *Ali tatilini ona anlat.


*Ninene oteli anlat.     *Altan on tane oto al.


*Olta ile  tut.    *Onat o at anal al.


*Ali ata ot al.    *Ela oltanı at.


*Nalan eline olta al.     *Onat ata ot at.


(metinler)


*O Ne?


O ne Onat, o ne?


Tonton nine.


O ne Altan, o ne?


Tonton nine.


O ne Nil, o ne?


Tintin nine.


(r)


(heceler- kelimeler)


*ar    *ara     *er    *erol-Erol     *alara-Alara


*nar    *ler   *lar    *rana-Rana    *eren-Eren


*ter-noter     *alt   *ron-ront     *tar-tart    *lira


(cümleler)


*Alara nar al.      *Erol atari al.


*Erol oteli ara.       *Erol, Ertan nereli?


*Rana noter ol.   *Atlar, telleri atlar.   *Eren o tren. *Nalan tere al.   *Nar al, onar onar tart.


*Niran internet on lira.


(metinler)


*Ne arar?                *Eren


At ne arar, ne arar?        Eren  al.


Tarla tarla ot arar.         Nalan’a  at.


İt ne arar, ne arar?         Nalan on lira al.


İri iri et arar.              On tane   al.


Rana ite et, ata ot al.        Al Nalan  al.


Tart tart al.                  Erol’a  al.


(m )


(heceler-kelimeler)


*em  *emre-Emre   *eme      *itme     *mer-mert


*mar-mart     *tar-tart    *mon-mont   *mete-Mete


*mine-Mine    *meltem-Meltem    *mimar   *millet


*roman  *matara  *limon *emine-Emine  *temel-Temel


(cümleler)


*Emre treni itme.    *Mert roman al. *Emre limon al.


*Meltem limon tart.  *Emre mimar ol.


*Leman elin terli mi?  * Tomar tomar lale al.


*Emel elli metre tel al.     *O mont Mete’nin mi?


*Tamer limonu tat.


(metinler)


*Narin Atlar                  *Emine


A a a onlar at.                 Mini mini Emine


On tane narin at.               Al eline 1 lale.


Metin, onlara ot at.             1lale 2lale.


Metin o atlar terli.             Emine lale la.


Atların terini al.                la emine la.


O atlar narin atlar.


2. Grup Harfler Çalışmaları i-n-o-r-m Hece ve Metinler – 1. Sınıf,İlköğretim 1. Sınıf harf çalışmaları,İlköğretim 1. sınıf düzeyi inorm harf ve metin çalışmaları

birinci sınıf 2 grup harfler    

 Naptik Lan Biz

0 yorum:

Yorum Gönder

Anasayfaya Üste Git Copyright © 2011 Hayata PanTik At!... ®